PENÍZE JSOU DUCHOVNÍM NÁSTROJEM TVÉHO MATERIÁLNÍHO JÁ

Peníze se začínájí posouvat do zcela jiného vnímání mezi lidmi. Peníze jsou zde pro každého, kdo si je dokáže ve svém životě přijmout a dát jim úroveň duchovních peněz. Nejčastější nastavení v kolektivním vědomí lidstva je ČAS JSOU PENÍZE a to se nyní přenastavuje v jednotlivých lidských bytostech a tím se působí na kolektivní vědomí. Stále často lidé začínají chápat, že čím více budou pracovat a trávit čas s prací či v pracovním prostředí, tím se jejich realita nemění, naopak často mají méně či stejně peněz. Toto staré paradigma ČAS JSOU PENÍZE je implementovaným přesvědčením našich předků, kteří museli těžce a dlouho pracovat, aby přežili. Toto nastavení se však nyní ve vibračním poli planety zcela rozpouští a peníze se stávají novým nástrojem vašeho splynutí spirituální i materiální části. Je třeba vědět, že dojdete-li k celistvosti a k objevení té pravé jedinečné esence každého z vás, peníze již mají zcela jiný rozměr ve vašem životě. Peníze již udávají hodnotu vašeho přirozeného Já ve hmotě a to jak si vážíte vaší jedinečnosti v každodenním životě. Peníze se pro vás stávají měřítkem vaší sebehodnoty ve všem, co vyživujete.

Pokud vnímáte, že ve vašem životě stále nejste ohodnoceni tak, jak si nově považujete svých jedinečných schopností, znalostí, zkušeností a jedinečné esence, kterou v sobě nosíte, stále existují přesvědčení, která vám brání toto zpětné zrcadlení v penězích materializovat. Najděte ve všech vašich tělech přesvědčení, která vám nedovolují pocit spokojenosti ve finančním přijímání. Čtení z Akáši je jedna z možností, kdy vám je zvědoměno vše, co na éterické, mentální a emoční úrovni stále vibruje proti vám.

Doporučujeme nechat takto přepsat veškerá stará paradigmata na téma peněz a jejich přijímání na zcela novou vibrační informaci:

JÁ JSEM OTEVŘENÝ(Á) TRVALÉMU A PLYNULÉMU PŘIJÍMÁNÍ PENĚZ, KTERÉ VYJADŘUJÍ ÚCTU K MÉ JEDINEČNOSTI BYTÍ.

– Strážci Akáši –

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy