OSVOBOZENÍ SE Z OMEZUJÍCÍCH DOHOD NAŠÍ MINULOSTI

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ.

Kolik z vás se účastnilo seminářů a kurzů a různých školení, kde i vědomě jste souhlasili s omezujícím přístupem „učitele, školitele či lektora“, který rozšiřuje skrze svou metodu, techniku, nástroj,
„ÚDAJNÉ“ UČENÍ, MOUDROST ČI VEDENÍ SRDCE A KOSMICKÉHO ČI KVANTOVÉ VĚDOMÍ a přitom omezuje tento BOŽSKÝ ZDROJ V NÁS …. s dodatkem:  „hlavně toto nerozšiřujte mezi ostatní“ nebo „nemůžete rozšiřovat moje učení, moji techniku, moji metodu bez mého souhlasu či vědomí“. Zákonitě zde vzniká energetické omezení v poli všech, kteří cítí volání dále tvořit NOVÉ skrze svou vlastní esenciální podstatu bytí.

BOŽSKÝ ZDROJ ani FREKVENCE LÁSKY NEOMEZUJE A NEPODMIŇUJE SÁM SEBE a tím ani ostatní pro další růst, pro rozšiřování svého vlastního ZDROJOVÉHO KVĚTU ŽIVOTA.

Na energetické úrovni tak silně tato omezující přesvědčení a dohody zastavují
ROZVÍJENÍ A ROZKVÉTÁNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU A MULTIDIMENZIONÍLNÍHO VĚDOMÍ V NÁS.

Čas pro BEZPODMÍNEČNOST sám/sama se sebou, kdy nikdo nemůže omezovat TVŮRČÍ SÍLU A ESENCI ZDROJE V NÁS.

ODPOJTE SE OD všech realit takových bytostí, které ve svém vědomí, údajně, vysoce spirituální bytosti omezují druhé v jejich proudu tvůrčí síly a esence.

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

ODPOJUJI SE OD VŠECH REALIT, KTERÉ MĚ OMEZOVALY V MOJÍ TVŮRČÍ SÍLE A ESENCI A NASTOLUJI ROVNOVÁHU V MÉM BYTÍ.

RUŠÍM A ANULUJI VŠECHNY DOHODY A KOMPROMISY, KTERÉ JSEM KDY UDĚLAL/A PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ VE JMÉNU JISTÉHO UČENÍ, POZNÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MOUDROSTI A TÍM JSEM SE ODPOJIL/A OD MOJÍ VLASTNÍ TVŮRČÍ SÍLY A TVŮRČÍ ESENCE.

NAVRACÍM SI ZPĚT SVOU TVŮRČÍ SÍLU A ROZPOMÍNÁM SE NA MOJI TVŮRČÍ ESENCI, KTERÁ OTEVÍRÁ  NOVÝ PROUD TVOŘIVOSTI MÉHO BYTÍ.

MOJE SRDCE MŮŽE TVOŘIT SVÉ NEBE NA ZEMI POUZE NA FREKVENCI BEZPODMÍNEČNOSTI.

_Strážci projektu Nebe na Zemi_

 

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy