ODPOJENÍ OD FALEŠNÝCH REALIT MORFOGENETICKÉHO POLE

Odkrývají se u mnohých vrstvy nánosů, přesvědčení a myšlenkových rovnic, které vám brání propojit se S PARADIGMATEM NOVÉ ZE-MĚ, TEDY ZE-MĚ ROVNOVÁHY MEZI ENERGIÍ A HMOTOU, MEZI SPIRITUÁLNÍM A POZEMSKÝM, MEZI MYSLÍ A SRDCEM, MEZI VIDITELNÝM A NEVIDITELNÝM. Přicházejí stále NOVÉ VLNY SVĚTELNÝCH FOTONŮ, které rozkládají staré struktury v jemněhmotných tělech, ale i v těle fyzickém.

Vnitřní procesy mají i dočasné symptomy na těle fyzickém, které jsou pro klasickou medicínu téměř neuchopitelné. Vždy se však najde ETIKETA A ŠKATULKA, kam vás mohou ve svých tabulkách zařadit a tak začnete SVÁDĚT SVŮJ VNITŘNÍ BOJ S ONOU ETIKETOU.

MORFOGENETICKÉ POLE PLANETY ŽÁDÁ O POSÍLENÍ UVĚDOMĚNÍ, ŽE I PLANETA JAKO ŽIVÁ BYTOST rozpouští své shluky energií, které jsme my lidé, včele falešných vizionářů a vůdců vytvořili a infiltrovali do NEVĚDOMÝCH BYTOSTÍ, stále udržující se v roli oběti systému, tradic, rodových klanů, kultů, komunit a dnešních moderních skupin, které vyživují ještě stále konspirační a dualitní vnímání světa a iluzorní BOJ MEZI NOCÍ A DNEM, MEZI TMOU A SVĚTLEM.

NEDOKÁŽETE SE NIKDY ODPOJIT OD TZV.“MATRIXOVÉHO SYSTÉMU“, dokud ho budete vnímat jako NEPŘÍTELE. A nejde ani o to se od něj odpojit ani z něj odejít tak, jak se mnoho lidí také nechalo zmást. Je třeba, aby každý jednotlivec UMOŽNIL VNITŘNÍ REVITALIZACÍ SVÝCH PARADIGMAT I REVITALIZACI ZEVNITŘ SYSTÉMU. Proto nechtějte se odpojit od systému, nechtějte se izolovat od zbytku světa a začněte ze svých pozic, kde se nacházíte……. BÝT VE SVÉ SÍLE, VE SVÉ PŘIROZENOSTI, VE SVÉ EMOČNÍ STABILITĚ, V PŘIJETÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ, KTERÉ VÁS OBKLOPUJE A NECHTE SE VÉST, jak můžete svou vášní , svou radostí, svým vlastním příkladem, svými vlastními aktivitami přispět k PŘEPISU MORFOGENETICKÉHO POLE URČITÉHO MÍSTA, MĚSTA, KOMUNITY I CELÉHO NÁRODA.

Odpojení se od falešných nízkovibrujících realit infiltrovaných po staletí v minulosti do lidského ne-vědomí je proces minimálně jedné generace a KAŽDÝ MÁ SVOBODNOU VOLBU A VŮLI ZAČÍT VYŽIVOVAT VE SVÉM ŽIVOTĚ POUZE TO, CO JE JEHO ROVNOVÁHOU BYTÍ A ZÁROVEŇ ROVNOVÁHOU PRO PLANETU. Tím každý jedinec může KONSTRUKTIVNĚ OVLIVŇOVAT a vytvářet realitu NOVÉ ZE-MĚ, a posilovat tak v každodennosti NOVÉ PARADIGMA NOVÉ ZEMĚ.

AŤ KAŽDÝ DOKÁŽE SE PONOŘIT VŽDY DO SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA, DO SVÉHO STŘEDU, DO SVÉ VLASTNÍ ROVNOVÁHY BYTÍ!

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

ODPOJUJI SE OD VŠECH REALIT, KTERÉ MĚ BRÁNÍ BÝT V PŘIJETÍ, V MÍRU A V DŮVĚŘE SÁM/SAMA SE SEBOU A SE VŠÍM, CO MĚ OBKLOPUJE.

UMOŽŇUJI SI FILTROVAT VŠECHNY INFORMACE, KTERÉ KE MNĚ PŘICHÁZEJÍ, SKRZE MOJE SRDCE.

UMOŽŇUJI SI PROPOJIT SE S MÝM VLASTNÍM PRVOTNÍM ZDROJEM VE MNĚ A TÍM PŘESTÁVÁM VYŽIVOVAT FALEŠNÉ MYŠLEKOVÉ FORMY ENERGIE V MORFOGENETICKÉM POLI PLANETY.

Lemiana dne 21.8. 2019

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy