NOVÉ PARADIGMA……MNOHO NOVÝCH CEST, MNOHO NOVÝCH PROJEVŮ A FOREM

Pokud jste prošli posledním rokem tzv. NULOVÝM BODEM SVÉHO PRAVÉHO JÁ, tedy pokud jste sjednotili v sobě své polarity, budete v následujících týdnech vedeni prožívat a poznávat DOSUD SPOLEČNOSTÍ NEPROŽITÉ A NEPOZNANÉ. Největší výzva příštího období je:
NÁSLEDOVAT POUZE HLAS SVÉHO PRAVÉHO JÁ, PROTOŽE ŽÁDNÉ POUČKY, ŽÁDNÉ RADY, ANI ŽÁDNÁ UČENÍ Z MINULOSTI VÁM NEMOHOU ŘÍCI A UKÁZAT, JAK SE MÁ ŽÍT ONO NEPOZNANÉ A DOSUD NEPROŽITÉ VĚTŠINY CELÉ SPOLEČNOSTI.

Nová generace dětí již plně žije pouze v tady a teď beze strachu z budoucnosti, protože přichází s vědomím, že NOVÉ se může tvořit pouze v plném přítomném okamžiku a neexistuje nic a nikdo, kdo by jim v tom mohl zabránit. Nové duše neznají programování mysli a jsou vůči němu v podstatě imunní. Nefungují na principech starého paradigma a podle toho se k vám i chovají a reagují na vaše stará přesvědčení o tom, jak se má žít…. Abyste mohli plně vyplout do nových proudů dosud neprožitého a poznávat, co vaše duše zde na Zemi ještě může nového přinést skrze nová spolutvoření, potřebujete vždy dojít nejdříve k VNITŘNÍ SVOBODĚ BYTÍ.

Ten, kdo je VNITŘNĚ SVOBODNÝ, tedy odpoutaný od všeho, co tvořilo i tvoří jeho život, je schopen spolutvořit i VŠE NOVÉ, DOSUD NEPROJEVENÉ ZDE NA ZEMI.

Pouze ten, kdo je VNITŘNĚ SVOBODNÝ, může přinášet dosud NEPROJEVENÉ FORMY HOJNOSTI DOSTATKU SKRZE SÁM/SAMA SEBE.
VYPLUJTE DO SVÝCH NOVÝCH PŘÍSTAVŮ, KDE MÁTE ZCELA OTEVŘENÉ POLE PRO VAŠI ESENCIÁLNÍ TVOŘIVOST.

AKÁŠICKÁ AFIRMACE:

PŘIJÍMÁM A NÁSLEDUJI V MÉM ŽIVOTĚ VOLÁNÍ TAKOVÉ AKTIVITY, TAKOVÉHO MÍSTA, TAKOVÉHO PROSTŘEDÍ, TAKOVÉ BYTOSTI, KTERÉ JSOU V SOULADU A V ROVNOVÁZE S MOJÍ PŘIROZENOSTÍ A S MÝM TVŮRČÍM POTENCIÁLEM.

V novém proudu……LEMIANA

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy