NEMATERIÁLNÍ SLUŽBY PRODUCHOVŇUJÍ HMOTU

Stále více lidí se obrací na takové služby, které přinášejí NEMATERIÁLNÍ HODNOTU, tedy často nevyčíslitelnou hodnotu pro jejich aktuální stav jistého životního aspektu a okolností, ve kterém se nacházejí. Vědomí planety Ze-mě si žádá ROVNOVÁHU a jednou formou, jak se toto v přirozenosti děje je, že silně materiálně založeným lidem přestává hmota být prioritou a prožívají takové okolnosti, které je tlačí do přijetí nemateriálních souvislostí svého života a světa.

Má-li nadále docházet k vyrovnávání mezi jemněhmotnou a hrubohmotnou složkou bytí, potřebují lidé silně lpící na hmotě, na penězích, na hmotných statcích projít uvědoměním, že jsou to právě lidé poskytující nemateriální služby, kteří dokáží svou specializací v oboru, která je často myslí a logikou neuchopitelná, tzv. PRODUCHOVNĚT jejich nepochopené okolnosti.

NEMATERIÁLNÍ služby budou dostávat stále NOVÉ A NOVÉ PROJEVY pro aktuální potřeby společnosti.

Jediným záměrem je PRODUCHOVNĚT HMOTU, tedy i fyzická těla potřebují svou duchovní výživu. Novou výzvou je žít v rovnováze mezi materiálním a nemateriálním (mezi duchovním a fyzickým) aspektem lidského bytí. Nemateriální hodnoty mohou být tvořeny pouze takovým lidským vědomím, které si v sobě navrátilo celistvost v propojení s prvotním zdrojem.

NOVÉ GENERACE SE RODÍ JIŽ S VĚDOMÍM ROVNOVÁHY a zcela s ukotveným vnímáním a prožíváním v přítomnosti, což se zcela vylučuje s jakýmkoliv plánováním a analytickým smýšlením starého paradigma světa.

Po rovnodennosti mnohým může přicházet do jejich života mnoho nového, dosud nepoznaného, aby nová expanze prožívání zasáhla životy mnohých.

 

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy