NAHÁ PRAVDA

Mnoho realit a každá může být pravdou. Tolik bytostí chtějí od pradávna znát pravdu. Za pravdu se vždy bojovalo, kvůli pravdě se vždy vraždilo, kvůli pravdě se rozpadala partnerství, celé rodiny, celé národy. Kvůli pravdě se dodnes vytváří konflikty za konfliktem a bojuje se ve skutečnosti o přijetí své nejniternější podstaty nás samých. To, abyste měli pravdu není vůbec podstatné a důležité. Podstata tkví v tom, že každý v sobě nese svůj neměnný základ své jedinečné esence duše a přišel ji vyjádřit svým jedinečným způsobem, svou jedinečnou cestou. Aby se však k tomuto nejhlubšímu sebepoznání dostal, potřebuje nejdříve projít cestou, co vše jeho podstata, jeho nejniternější pravda není.A proto je tak hloupé a sebezničující se přít o pravdu. Proto, abyste se každý mohl setkat sám se sebou, potřebujete nejdříve rozpoznat vše, co vás od početí tzv. FORMOVALO a tedy skrze jaké IN-FORMACE, přijaté podvědomě do vašeho bytí, stále vnímáte a prožíváte vše, co NEJSTE ve své esenciální podstatě.

Svět prochází procesem, kde si každý uvědomuje, kým není, co jeho podstatou není a to proto, aby došel k přijetí své nejniternější pravdy, která je NAHOTOU SVÉHO BYTÍ, která je SVLÉKNUTÍM SE DO NAHA SÁM/SAMA PŘED SEBOU a před všemi, kteří ho formovali do všeho, čím není.

Přestaňte hledat pravdu, přestaňte se o pravdu přít, přestaňte ve jménu pravdy zabíjet, ponižovat, urážet a zesměšňovat, protože v ONÉ ABSOLUTNÍ PRAVDĚ EXISTUJE JEDINEČNÁ PRAVDA KAŽDÉHO Z NÁS a to je podstata základní esence duše, která spoluexistuje časoprostorem a vybírá si vždy jedinečné úkoly pro svůj růst a pro vyjádření se v pozemské realitě ve své pravdě.

Nejsilnějšími překážkami pro vyjádření a projevení naší přirozenosti jsou SEBE-POSUZOVACÍ PROGRAMY, které nám byly od početí vkládány do jemněhmotných těl (éterické, mentální, emoční) a tak se formovalo tělo fyzické. Často si tyto sebe-posuzovací programy uvědomujeme. Jsou to však naučené vzorce chování a jednání zaměřené proti absolutnímu přijetí naší podstaty a i ty se dají tzv. ROZPUSTIT A PROMĚNIT do láskyplného SOU-ZNĚNÍ a VLNĚNÍ naší vlastní esence duše prožívající se v našem fyzickém tělesném projevu.

AŤ VNITŘNÍ PRAVDA KAŽDÉHO Z NÁS VYZÁŘÍ SE DO CELÉHO SVĚTA, DO CELÉHO VE-SMÍRU A TÍM PROPOJÍME PRAVDU ABSOLUTNÍ DO JEDNOTNÉ SÍTĚ IN-FORMACÍ.

Ve vnitřní pravdě…………LEMIANA

25.7. 2020

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy