MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE

Ať již Zdroj či jiné úrovně vědomí či bytostí vnímáš mimo fyzickou realitu a stále se ti nedaří žít plně božské právo ve své síle a intenzitě PŘIJÍMAT A PLNĚ PROŽÍVAT MATERIÁLNÍ JISTOTY v podobě takové podpory, která pouze mnohonásobí další podporu, stále v tobě existuje jistá realita, tedy takové myšlenkové či duchovní přesvědčení, tedy přesvědčení duše či pouze mysli, skrze které NEPŘIJÍMÁŠ SVOU PŘIROZENOST. Okolnosti často říkají zcela jasně že, nepřijímáš své vnitřní dítě ve své přirozenosti, v absolutní esenci jedinečnosti. Tato jedinečnost však potřebuje být plně VNÍMÁNA A PŘIJÍMÁNA INTENZIVNĚ hlavně uvnitř tebe. Pokud stále neseš jakýkoliv ZÁZNAM NEPŘIJETÍ bližními i okolím z minulosti v tom, kdo v tvé podstatě jsi, nemůžeš mít otevřené všechny klíče k tvé maximální podpoře.

Jak z tohoto ven? Zaměřit se na přijetí, tedy přijímání všeho, co ještě stále ti vadí na sobě, co ještě stále posuzuješ a tedy vnímáš sám/sama sebe pokřiveně skrze tyto filtry. Jsi-li v naprostém přijetí toho, kdo opravdu jsi, přjímáš-li sám/sama sebe bezpodmínečně, poté i materiální a jakákoliv jiná podpora může přicházet BEZPODMÍNEČNĚ VŠEMI KOHOUTKY. To, aby ses dokázal/a přijmout plně, vstup si opět do svého STŘEDU BYTÍ, do svého POLE ROVNOVÁHY a začni se na sebe NOVĚ DÍVAT z onoho středu, v neutrálním světle, kde neposuzuješ, kde nehodnotíš každé tvé slovo, každý tvůj pohyb, každý tvůj čin či myšlenkové procesy, kde nehodnotíš svůj vzhled, kde nehodnotíš svou přirozenost a zůstává v tobě pouze SMÍR A TICHO PŘITOMNÉHO VĚDOMÍ, kde jsi již plně dokonalý/á v této přirozenosti v tady a teď. Skrze toto přijetí v tady a teď si navracíš plně všechny SEBEASPEKTY do celistvého projevu. Mysl přestává posuzovat a z této nové vibrace, v které tě vedeme se plně ukotvit, přichází ne taková podpora, kterou si ty sám/sama přeješ, ale taková podpora, která je s tebou, tedy s tvou jedinečnou esencí, naprosto v souladu. V souladu, tedy v rovnováze a tudíž podporující celé tvé bytí, všechny aspekty do NOVÉHO PROJEVU. Otevři si v sobě realitu, že od teď vše, co k tobě přichází a přirozeně k tobě plyne, je v přijetí každým tvým aspektem bytí. Je možné, že jistá materiální podpora nemohla k tobě přicházet a proudit, protože jsi ji dosud nevědomě odmítal/a tedy předem nepřijímal/a BEZPODMÍNEČNĚ.

Akášické afirmace:

PLNĚ SI UMOŽŇUJI PROŽÍVAT MATERIÁLNÍ PODPORU A MATERIÁLNÍ JISTOTU PRO NOVOU SEBEREALIZACI.

KAŽDÝM NÁDECHEM A VÝDECHEM PŘIJÍMÁM V SOBĚ MATERIÁLNÍ PODPORU OD VŠECH, OD ZDROJE VEŠKERENSTVA.

MATERIÁLNÍ PODPORA JE MOJE NOVÁ REALITA A TÍM SI UMOŽŇUJI RŮST A ROZVÍJET POTENCIÁL V KAŽDODENNOSTI.

PŘICHÁZÍ KE MNĚ VŽDY TAKOVÁ MATERIÁLNÍ PODPORA, KTERÁ JE MOJI ROVNOVÁHOU.

….. ….. ….. ….. …..

Živý vhled ze semináře ROZPOMEŇ SE v Litomyšli, ze dne 24.8. 2019

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy