KONZULTACE EDITY SANTIAGO

ČTENÍ Z ENERGETICKÉHO POLE NEBOLI OSOBNÍ AKÁŠICKÝ VHLED

Tato doba vyžaduje celistvý přístup k našemu bytí. Tam, kde lidská pomoc nepřichází, je důležité si uvědomit nevědomé, často skryté naší mysli, souvislosti, které dle pochopení příčiny a následku tvoří vaši aktuální realitu.

Akášické vhledy odkrývají často takové vrstvy v jemněhmotných tělech, které naše lidská mysl není schopna přijmout a tím pádem ani rozpustit jakýkoliv bludný kruh, v kterém se nyní můžete nacházet. Přímým channelingem, přijímané akášické vhledy, vám mohou rozvázat karmické uzly, dávné smlouvy duší, které již pro tuto dobu nepotřebujete žít.

Akášické vhledy vám otevřou dveře do nových realit, které jsou přirozeností a opravdovostí vaší jedinečné esence v každodenním životě.

Akášické vhledy přináší pochopení cyklů ve vašem životě a podpoří vás se soustředit vždy pouze na to, co dle růstu vašeho bytí máte tzv. na řadě.

Akášické vhledy vám pomohou vyrovnat mužský a ženský princip již z úrovně éterického těla a tím teprve může dojít k celistvosti a propojení mysli a srdce.

Akášické vhledy vám pojmenují, v jaké fázi hojnosti se nyní nacházíte, jedná-li se o dávání a přijímání.

Akášické vhledy vás nasměrují skrze afirmace „šité na míru“ právě pro vás k otevření dalšího lidského potenciálu.

Akášické vhledy realizuji v českém, anglickém či španělském jazyce.

Pro všechny zájemce konzultace trvá max. 1 h.

Těší se na vás
- Lemiana

 

NOVINKA - AKÁŠICKÉ VHLEDY PÍSEMNOU FORMOU

OBJEDNAT KONZULTACI

Konzultace s Editou Santiago

Zadejte prosím sem vaše kontakty.