JEDNOTNÉ POLE ROVNOVÁHY

V těchto dnech je tolik důležité se udržovat ve svém vlastním středu, ve středu svého bytí. Stále znatelněji jsou rozdělovány takové reality, které vibračně nemohou již tvořit rezonující složku, kvůli které v minulosti byly propojeny. Mnozí z vás mohou vnímat, jak každý si skrze své vědomí či ne-vědomí tvoří svou vlastní realitu a záleží na každém z nás, zda se propojujeme v naší realitě s REZONUJÍCÍMI složkami z VIBRACE NEROVNOVÁHY nebo z VIBRACE ROVNOVÁHY a vnímání vnitřního souladu vnitřní ženy a vnitřního muže.

Aktivně můžete prožívat intenzivní SYNCHRONICITY, které přinášejí do vašeho života přesně to, co vyživujete ve vaší každodennosti. Jsi-li součástí POLE ROVNOVÁHY, které nyní planeta Ze-mě nastavuje velmi přirozeně v životě nás všech, ZAMĚŘUJ SE neustále na onen NULOVÝ BOD v tobě, kde dokážeš se vystředit v celém tvém bytí.

Ti, co stále odmítají frekvenční změny a rytmy planety, mohou se setkávat s obrovskými psychickými a emočními výkyvy, depresemi, arytmiemi a jinými nečekanými stavy svého nevědomí.

Bytosti, které vědomě udržují si ve svém životě rovnováhu v zásadních životních oblastech, vytvářejí tak JEDNOTNÉ POLE ROVNOVÁHY přinášející onu vibraci rovnováhy i všem, se kterými se setkávají. Ovlivňují-li vás stále reality nízkovibračního nevědomí, je to proto, že ve vašem poli existuje PŘESVĚDČENÍ neboli jakékoliv vibrační nastavení, které tyto reality vyživuje, často nevědomě. Ponořte se tedy do svého pole a prozkoumejte, čím vyživujete reality, které již nejsou součástí vašich hodnot, vaší vědomé volby a vůle.

OTEVŘTE SE NYNÍ TAKOVÝM SYNCHRONICITÁM, které jsou vědomím rovnováhy a vaším vnitřním naladěním se na střed svého bytí.

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

PROPOJUJI SE S PRVOTNÍM ZDROJEM VE MNĚ, PROPOJUJI SE S MÝM POLEM ROVNOVÁHY, PROPOJUJI SE S JEDINEČNOU ESENCÍ MOJÍ DUŠE V MÉM STŘEDU BYTÍ.

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy