Kategorie: Poselství z Akáši

NOVÉ PARADIGMA JE O ….

NOVÉ PARADIGMA je o prožívání nových okolností v nových životních podmínkách, které si však utváříme z uvědomění si své vnitřní síly a z přijetí své zodpovědnosti za tyto podmínky. Je to o PŘEVZETÍ SVÉ VNITŘNÍ SÍLY, VŮLE A ZODPOVĚDNOSTI, ne skrze AKÁŠICKOU PAMĚŤ MINULOSTI, ale skrze NULOVÝ BOD – STŘED neboli POLE ROVNOVÁHY z momentu TADY A TEĎ. Začátkem tohoto roku 2020 se ÉTER...

POKŘIVENÉ VNÍMÁNÍ TEMNOTY

Aktuálně se nejvíce lidí potýká s nepřijetím a s odmítáním takového projevu reality, z čeho měli vždy největší strach, co často odmítali ve svém životě žít a odmítali tak ve skutečnosti ve své PAMĚTI DUŠE (akášické paměti) tím, kým ve skutečnosti byli v předešlých inkarnacích a co vnímali jako svou nejtemnější temnotu, kterou se ve skutečnosti báli znovu prožívat. Toho, čeho...

VÍCE REALIT

Žijeme v době, kdy můžeme propojit více realit do jednoho prožitku a tím umožnit prožívat dosud nepoznané a neobjevené možnosti, které tu jsou pro každého, ale i pro celek lidské populace planety. Jediné, co nám brání to vše proměnit, je lpění na PRINCIPU ZAJETÝCH KOLEJÍ A NA STRACHU Z DOSUD NEPOZNANÉHO, NEOBJEVENÉHO A NEPROŽITÉHO. PŘIJÍMEJME S LÁSKOU A POKOROU NEČEKANÉ, DOSUD NEPROŽITÉ, ale tolik naplňující SRDCE...

UMĚNÍ NASLOUCHAT

Stále více lidí si uvědomuje, že potřebuje NASLOUCHAT SVÉMU VLASTNÍMU VEDENÍ, SVÉMU VLASTNÍMU POCITU, dle kterého mohou dělat každodenní VOLBY A ROZHODNUTÍ. Stále více psychologů, coachů, terapeutů či průvodců mohou procházet během těchto měsíců skrze urychlené procesy a přenastaveními svého vlastního softwaru jen proto, aby se naladili na nové paradigma planety a přijmuli fakt, že různé naučené postupy, metody...

NOVÝ SMĚR MUŽŮ

Dva muži mojí rodiny duše, moji cesty duše… Dva bojovníci srdce, kteří obohacují ve společném tvoření nové projekty, které se v Mexiku zrodily v našich srdcích a přišel nový proud k mužskému principu pro toto období: NOVÝ SMĚR MUŽŮ Dosud muži stále opakovali jen to, co znali, co jejich mysl uměla pochopit. Bojovník nového paradigma je o směrování bez...

NOVÉ PARADIGMA

NOVÉ PARADIGMA je o prožívání nových okolností v nových životních podmínkách, které si však utváříme z uvědomění si své vnitřní síly a z přijetí své zodpovědnosti za tyto podmínky. Je to o PŘEVZETÍ SVÉ VNITŘNÍ SÍLY, VŮLE A ZODPOVĚDNOSTI, ne skrze AKÁŠICKOU PAMĚŤ MINULOSTI, ale skrze NULOVÝ BOD – STŘED neboli POLE ROVNOVÁHY z momentu TADY A TEĎ. Začátkem tohoto roku 2020 se ÉTER...

ROK 2020 aneb NE-DÁVNÉ VIZE INSPIRÁTORŮ SESTUPUJÍ DO HMOTY

Vstup do NOVÉHO ROKU může každý prožívat velmi jedinečně dle již uzavřených témat ve svém životě. Pokud jste stihli odložit mnohé, co již naplnilo záměr ve vašem životě anebo vám stále něco nedovoluje růst, nedovoluje vám žít svůj vlastní sen a naplňovat tak své každodenní potřeby v rovnováze a v souladu, mohou s novým rokem přijít i NEČEKANÉ VYŠŠÍ ZÁSAHY do všeho,...

SLUNOVRATOVÁ MODLITBA

NOVÉ SLUNCE se probouzí do své záře, aby ukotvilo NOVÉ TVÁŘE. Pro všechny, jejichž srdce otevřená jsou, je tu nová realita, nové písně, nové cesty, nové básně. STROME ŽIVOTA, jen tobě vděčím za hojnost, za každý plod na mém stole a MATCE PŮDĚ za klasy zralé a stálé. Dnes odevzdávám kontrolu nad vším, co vědět nemohu a učím se den za dnem plynout v čase...

CESTA NEJMENŠÍHO ODPORU

Vše, co se nyní odehrává v životě jednotlivce, v životě rodiny, v partnerství, v chodu zaběhlé firmy, v celém národu je pro pochopení, že VESMÍRNÁ I PLANETÁRNÍ ODYSEA tu má svůj VYŠŠÍ ŘÁD a onen řád nyní promlouvá: „PROPUSŤTE VEŠKERÝ STRACH, VEŠKERÝ ODPOR, VEŠKERÉ ODMÍTÁNÍ VŮČI ZMĚNĚ, VŮČI ZÁKONU VIBRACÍ. Vibrace planety se mohou cítit v mnohých projevech, které však nemusí být vámi...

JAZYK SRDCE – JAZYK SVĚTLA

DIAMANTOVÉ SVĚTLO vstupuje do všech hloubek, šířek a dálek, aby OTOČILO SPIRÁLOU LIDSKÉHO DNA a připravilo vás mnohé na VZESTUPUJÍCÍ VLNY, které budou opakovaně procházet v přístích letech. Jemněhmotná těla včetně fyzického prochází přirozeným procesem PRODUCHOVNĚNÍ a světelné tělo přijímá nové kódy jazyka Světla promlouvající i skrze naše srdce. Je vás postupně stále více, co svým UKOTVENÝM VYSOKOVIBRAČNÍM SVĚTLEM můžete prostupovat i vědomí...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy