Kategorie: Poselství z Akáši

NOVÉ PARADIGMA……MNOHO NOVÝCH CEST, MNOHO NOVÝCH PROJEVŮ A FOREM

Pokud jste prošli posledním rokem tzv. NULOVÝM BODEM SVÉHO PRAVÉHO JÁ, tedy pokud jste sjednotili v sobě své polarity, budete v následujících týdnech vedeni prožívat a poznávat DOSUD SPOLEČNOSTÍ NEPROŽITÉ A NEPOZNANÉ. Největší výzva příštího období je: NÁSLEDOVAT POUZE HLAS SVÉHO PRAVÉHO JÁ, PROTOŽE ŽÁDNÉ POUČKY, ŽÁDNÉ RADY, ANI ŽÁDNÁ UČENÍ Z MINULOSTI VÁM NEMOHOU ŘÍCI A UKÁZAT, JAK SE MÁ...

JEDNOTNÉ POLE ROVNOVÁHY

V těchto dnech je tolik důležité se udržovat ve svém vlastním středu, ve středu svého bytí. Stále znatelněji jsou rozdělovány takové reality, které vibračně nemohou již tvořit rezonující složku, kvůli které v minulosti byly propojeny. Mnozí z vás mohou vnímat, jak každý si skrze své vědomí či ne-vědomí tvoří svou vlastní realitu a záleží na každém z nás, zda se...

NEMATERIÁLNÍ SLUŽBY PRODUCHOVŇUJÍ HMOTU

Stále více lidí se obrací na takové služby, které přinášejí NEMATERIÁLNÍ HODNOTU, tedy často nevyčíslitelnou hodnotu pro jejich aktuální stav jistého životního aspektu a okolností, ve kterém se nacházejí. Vědomí planety Ze-mě si žádá ROVNOVÁHU a jednou formou, jak se toto v přirozenosti děje je, že silně materiálně založeným lidem přestává hmota být prioritou a prožívají takové okolnosti, které je...

VĚDOMÍ NOVÉ ZE-MĚ

Často nyní zmiňované pojmy: NOVÉ PARADIGMA, NOVÁ ZEMĚ, NOVÁ ÉRA, NOVÝ PLÁN DUŠE, NOVÉ VĚDOMÍ …..vše směřuje k pochopení faktu, že lidská bytost ve svém fyzickém těle je pouze PROJEKCE jemněhmotného neboli nehmotného světa, který se dá především CÍTIT. Žijeme v době, kdy CIT SE PROBOUZÍ NOVĚ v každé buňce našeho fyzického těla, kde citem můžeme začít vnímat...

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE Ať již Zdroj či jiné úrovně vědomí či bytostí vnímáš mimo fyzickou realitu a stále se ti nedaří žít plně božské právo ve své síle a intenzitě PŘIJÍMAT A PLNĚ PROŽÍVAT MATERIÁLNÍ JISTOTY v podobě takové podpory, která pouze mnohonásobí další podporu, stále v tobě existuje jistá realita, tedy takové myšlenkové či duchovní přesvědčení,...

ODPOJENÍ OD FALEŠNÝCH REALIT MORFOGENETICKÉHO POLE

Odkrývají se u mnohých vrstvy nánosů, přesvědčení a myšlenkových rovnic, které vám brání propojit se S PARADIGMATEM NOVÉ ZE-MĚ, TEDY ZE-MĚ ROVNOVÁHY MEZI ENERGIÍ A HMOTOU, MEZI SPIRITUÁLNÍM A POZEMSKÝM, MEZI MYSLÍ A SRDCEM, MEZI VIDITELNÝM A NEVIDITELNÝM. Přicházejí stále NOVÉ VLNY SVĚTELNÝCH FOTONŮ, které rozkládají staré struktury v jemněhmotných tělech, ale i v těle fyzickém. Vnitřní procesy mají i dočasné symptomy na těle fyzickém, které jsou...

ZMĚNA PARADIGMATU „ZMĚNY“

Stále všude slyšíte a čtete ZMĚNA JE ŽIVOT. Jediná jistota je změna. Chceš-li změnu, staň se změnou. Změna je cesta. Avšak je zde mnoho z vás, kteří vnímají „PARADIGMA ZMĚNY“ jako PANICKOU ZTRÁTU SVÉ SOUČASNÉ IDENTITY, která jim přináší pocity iluzorního přijetí svou rodinou, svými blízkými, pracovním prostředím a okolím, které vás obklopuje. Jakákoliv změna je u mnohých vnímána...

KDYŽ MUŽ ZTRÁCÍ SÍLU NEJEN VEDLE ŽENY…….

Nejžhavější téma v kolektivním ne-vědomí tohoto léta je SÍLA. Často je však tato síla pokřiveně vnímána a chápána. Ve skutečnosti nejvíce lidí se bojí své vlastní síly, protože jejich DUŠE velmi zná onu sílu a intenzitu jejich síly a tak si mnoho lidí přichází do tohoto inkarnačního cyklu NAVRÁTIT SVOU SÍLU DO ROVNOVÁHY, do PŘIJETÍ a PROŽÍVÁNÍ SVÉ SÍLY na všech rovinách svého bytí...

TVÁ VNITŘNÍ SÍLA OTEVÍRÁ NOVÉ CESTY…..

Každým dnem se nyní vyplavuje vše, co není, ani nikdy nebylo součástí tvé esenciální podstaty. Dostáváš se zcela k tomu NEJRYZEJŠÍMU JÁDRU TVÉ ESENCE BYTÍ V PROPOJENÍ S PRVOTNÍM ZDROJEM. Jak se vše stále vyplavuje, navrací se i do každé buňky tvého fyzického těla NOVÁ SÍLA, která není již závislá na vnějších okolnostech, která nepramení ze závislostí na jiném člověku, na určitých...

NOVÉ VZTAHY NA VIBRACÍCH ROVNOVÁHY

Je stále mnoho žen a mužů, kteří zůstávají buď v samotě nebo sami se sebou, což je rozdíl, a pracují intenzivně na sobě s přesvědčením, že vstoupí do jejich života, na jejich cestu někdo „vědomý, chápající, téměř dokonalý“. Čím více na sobě pracují, tím více nastavují nová očekávání a utkvělé představy o tom, jak by měl vypadat jejich nový partner/ka. Co však vytvářejí ve svém...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy