POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

OD-PUSŤ, NELPI, NEODPORUJ, NETLAČ aneb BOJ POLARIT

Vytváříš-li ve svém bytí, ve svém poli stále tlak, úsilí; vyživuješ-li stále strach z následků, které dnešní dění vykazuje, jsi součástí duálního boje starého světa. BUDOU-CNOST této ZE-MĚ patří těm, kteří umožňují skrze sebe ROVNOVÁHU NASTOLIT a to ZNAMENÁ PŘESTAT POSILOVAT BOJ POLARIT – boj mezi obětí a viníkem, boj mezi světlem a temnotou, boj mezi mocnými a bezmocnými,...

„PŘIJÍMAJÍCÍ“ FREKVENCE ZE-MĚ

Jak se nyní individuálně každému děje, PLANETA ZE-MĚ OŽÍVÁ V NOVÉ FREKVENCI A S TÍM JE TŘEBA BUĎ SJEDNOTIT SE ČI ODEJÍT Z BLUDNÉHO KRUHU BOJE. Nepřijetí polarit v nás způsobuje boj. Navzájem se všichni potřebujeme pro zachování rovnováhy zde na planetě Zemi. Matka ZEMĚ k nám tolik promlouvá a cítí se ve velkém nepřijetí z jisté úrovně lidského nevědomí, protože byla dlouhou...

OBDOBÍ, KDE NEDĚLAT NIC, JE DĚLAT NEJVÍCE

🗝Nacházíte se v období, KDE NĚDĚLAT NIC, JE DĚLAT NEJVÍCE.🗝 Nejen, že tento proces neřídíte již vy, ale Božský Zdroj-Duch skrze vás vše řídí, a tak dále nechte vše plynout a pracovat pro vás. Procházíte obdobím, kdy co nejméně máte zasahovat do událostí, do svého prožívání, kdy čím dříve přijmete STAV NICOTY, kterou můžete vnímat jako stagnaci, otevře se velmi...

BEZPEČÍ A STABILITA ŽENY

Ať již vedle sebe muže máš nebo sama svou životní poutí kráčíš, otevři se BOŽSKÉ ESENCI TVÉHO VNITŘNÍHO MUŽE, aby probudila jsi v sobě pocit a vibraci vnitřního bezpečí, vnitřního domova a tvé citové stability. Čím hlouběji a opravdověji se otevřeš božskému aspektu tvého vnitřního muže, tím rychleji ti vonět ve tvé náruči budou růže. Muž po tvém boku nemusí...

PŘÍRODNÍ NEBOLI PŘIROZENÝ

Vše, co se nyní odehrává na této planetě vede většinu lidí zamyslet se nad otázkami PŘIROZENOSTI LIDSKÉHO BYTÍ. Během aktuálních let dojde k masivnímu přeorganizování a revitalizování všeho, co není v souladu s přirozeností a tedy PŘÍRODNÍMI CYKLY, RYTMY ŽIVOTA NA ZEMI. MATKA VE SVÉM LŮNĚ PŘÍRODY očišťovat se bude od všeho (od všech), co ničí ji a brání jí prožívat svůj PŘIROZENÝ...

CESTA DUŠE

Tolik již bylo řečeno o duši, o vědomí , o Bohu, o Vesmíru a stále je tu mnoho lidí, co odpojení od své podstaty stále jsou. Cesta duše není cestou mysli a pozemských pravidel. Cesta duše je prožívání jednoty Ducha-Zdroje-Boha skrze svou jedinečnost každé lidské bytosti a proto nastolení rovnováhy může přijít pouze při PROPOJENÍ VĚDOMÍ DUŠE S VĚDOMÍM TĚLA. Přijme-li se JAK...

ODHALENÍ SE BLÍŽÍ…..

Mužská část populace, která dosud popírala svou duši, která dosud popírala svůj esenciální původ bytí, prochází a bude procházet vnitřním zemětřesením. Převážně muži nyní procházejí TEMNOU NOCÍ SVÉ DUŠE a mohou se cítit odpojeni a ztraceni ve svých ulitách. Tam, kde jim mnohé dosud fungovalo, dnes nemají se čeho chytit a potřebují si PROJÍT UVĚDOMĚNÍM, KTERÉ KE SVÉ DUŠI...

OČIŠTĚNÍ VE DNE CHAOSU A ZMATKU

🌞🗝VYŠŠÍ ZÁMĚR ESENCE DUŠE🗝🌞 Z MÉHO POLE, ZE VŠECH MÝCH VLÁKEN DNA, ZE VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL, Z BUNĚČNÉ PAMĚTI MÉHO FYZICKÉHO TĚLA PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ PRO-POUŠTÍM A UVOLŇUJI VEŠKERÁ OMEZUJÍCÍ PŘESVĚDČENÍ, KTERÁ JSEM PŘIJAL/A Z VNĚJŠÍHO SVĚTA A KTERÁ MNĚ BRÁNÍ NASLOUCHAT SVÉ DUŠI A BÝT VEDEN/A PRVOTNÍM-BOŽSKÝM ZDROJEM-BOHEM-BOŽSTVÍM VE MNĚ V TĚCHTO DNECH CHAOSU A ZMATKU....

🐚🗝MAJÁKY SVĚTLA A NA-DĚJE, PROPOJTE SE!!!🗝🐚

🗝Každý v tomto procesu, v této dlouhodobé události, v této fázi přerodu, má svůj úkol, svou zodpovědnost, kterou si vybral ještě před sestoupením do této inkarnace. Je mnoho bytostí v jiných dimenzích, které dbají na to, aby úkoly nás všech byly naplňovány v každodennosti. To, aby si každý uvědomil plně svůj úkol, svou zodpovědnost Z ÚROVNĚ DUŠE, potřebuje projít časoprostorovou bránou zvanou...

STAŘENKY ŘÍKAJÍ…..

Říkají, že až znovu otevřeme dveře, vzduch bude čistší, voda bude křišťálovější, lesy budou hustší. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, kolibříci nám budou zpívat tisíc tajemství lásky, tučňáci nám krásně zatančí, a přivítají nás delfíni. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, budeme osvobozeni od starých myšlenek, osvobozeni od strachu, co řeknou ostatní a budeme osvobozeni od...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy