POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

STAŘENKY ŘÍKAJÍ…..

Říkají, že až znovu otevřeme dveře, vzduch bude čistší, voda bude křišťálovější, lesy budou hustší. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, kolibříci nám budou zpívat tisíc tajemství lásky, tučňáci nám krásně zatančí, a přivítají nás delfíni. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, budeme osvobozeni od starých myšlenek, osvobozeni od strachu, co řeknou ostatní a budeme osvobozeni od...

PŘIPRAVUJETE SE NA EXPANZI LIDSKÉHO POTENCIÁLU…..

V těchto dnech všichni vnímáme, jak KAŽDÝ si potřebuje udělat ÚKLID VE SVÝCH PRIORITÁCH, ve svých skrytých skrýších, v těch zapomenutých koutech svého bytí. Aktuální dění otevírá vše, čeho jste se kdy báli, otevírá vše, k čemu jste neměli úctu a respekt. Aktuální dění vám dává i na vybranou, zda zůstanete SOUČÁSTÍ STARÉHO SVĚTA, který končí či uděláte vše...

IN-FORMACE JAKO SVOBODNÁ VOLBA

V tyto dny jsem si zkusila, jak na mě působí IN-FORMACE z různých zdrojů, které jsem po roky sama od sebe nevyhledávala a nyní jsem čelila skrze tyto in-formace i fyzickému oslabení, které mě upozornilo na uložené, nejen podvědomé strachy z tohoto života, ale i začaly přicházet vzpomínky na životy, kde jsem umřela ve velmi strachuplných podmínkách. V propojení se ZDROJOVOU ENERGIÍ jsem byla VEDENA K OČISTĚ...

VŠE NENÍ TAK , JAK VYPADÁ……

Událost, bod zlomu, nulový bod, přechod do nového paradigmatu…….Ať již to chcete vnímat skrze své vlastní filtry, které vám byly z mnoha zdrojů dosud předkládány, tato PLANETA PROCHÁZÍ NULOVÝM BODEM, který je řízen mnohem vyšším vědomím než jsou konspirační teorie duálního vnímání. Ohnisko epidemického KORONAVIRU je tolik vzdálené od jiných zemí právě proto, aby se lidská populace...

AKTUALIZACE VYŠŠÍHO VEDENÍ

❣️ Tento proud jazyka Světla ukotvený do slov přišel pro všechny, kteří cítí volání AKTUALIZOVAT SI PROPOJENÍ S RODINOU DUŠE a tím již z úrovně PRINCIPU ÉTERU nastolit láskyplný přechod do nového cyklu, který ve větším měřítku započal. A i když tento cyklus nemá ve vnějším světě takovou podobu, kterou bychom očekávali a přáli si, VŠE JE Z POHLEDU ČASOPROSTOROVÉ OSY DAREM PRO...

Z VLASTNÍHO PRAMENE….

Zákon polarity a jeho uvědomění prostupuje celým světem skrze kolektivní témata společnosti a tím si vždy z pohledu časoprostoru každá duše zde inkarnovaná prochází vyplavováním všech strachů a všech odmítání a nepřijetí jen proto, aby ÉTERICKÉ TĚLO promítalo skrze své éterické plátno tu NEJČISTŠÍ A NEJRYZEJŠÍ PODSTATU ESENCE DUŠE ve svém každodenním životě. ODDĚLENOST A ODPOJENOST, kterou prožívalo lidstvo po takový ČASOPROSTOR,...

OČEKÁVÁNÍ TĚ BRZDÍ……..

Emoční vrstvy, které vibračně ovlivňují jakoukoliv MATERIALIZACI v aktuálním propojování NOVÉHO v tvém životě, je tvé LPĚNÍ NA PŘEDSTAVĚ O REALITĚ, kterou můžeš žít. Identifikuješ-li všechna očekávání, která jsi přijal/a od vnějšího světa, od všech, kteří tě formovali a obklopovali již od raného dětství, ta tě právě zcela brzdí a odpojuje od toho, KÝM V OPRAVDOVOSTI JSI. Chceš-li UVOLNIT MÍSTO VŠEMU NOVÉMU...

STARÉ PARADIGMA vs NOVÉ PARADIGMA

STARÉ PARADIGMA: Vše, co jsem prožil/a jako duše skrze časoprostor a jako lidská bytost v tomto životě mě ovlivňuje v tom, co prožívám, s čím se setkávám a zůstávám v roli oběti všech a všeho, co mě obklopovalo a obklopuje. NOVÉ PARADIGMA: Veškerá minulost do momentu tady a teď již není žádným důvodem pro to, abych převzal/a zodpovědnost za vše, co si ve svém životě tvořím...

STAČÍ SE JEN ROZHODNOUT …

Hrajete-li stále nekonečné hry oběti sami se sebou nebo poukazujete-li stále na to, že příčina toho, jak se cítíte je tam venku, prodlužujete stále svá emoční dramata živená minulostí. Z principu éteru přichází požehnání a milost tzv. VYNULOVAT AKÁŠICKOU PAMĚŤ všude tam, kde zodpovědnost za své vlastní projektování je vědomým rozhodnutím neboli svobodnou volbou. Vrstvy minulosti již není třeba...

HOJNOST V HOJNOSTI

Otevři své srdce a vstup si do HOJNOSTI celého Vesmíru, do hojnosti Matky Země. Otevři v sobě jedinou realitu, kde hojnost v hojnosti všemi barvami, všemi vůněmi, všemi chutěmi, všemi zvuky, všemi spirálami prostupuje tvé bytí. Nevytváříš si hojnost, JIŽ JSI HOJNOSTÍ VŠEHO, čemu právě dáváš svou pozornost, svou energii. Stáváš se takovou hojností, kterou v sobě právě vyživuješ. Hojnost není...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy