POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

ODHALENÍ SE BLÍŽÍ…..

Mužská část populace, která dosud popírala svou duši, která dosud popírala svůj esenciální původ bytí, prochází a bude procházet vnitřním zemětřesením. Převážně muži nyní procházejí TEMNOU NOCÍ SVÉ DUŠE a mohou se cítit odpojeni a ztraceni ve svých ulitách. Tam, kde jim mnohé dosud fungovalo, dnes nemají se čeho chytit a potřebují si PROJÍT UVĚDOMĚNÍM, KTERÉ KE SVÉ DUŠI...

OČIŠTĚNÍ VE DNE CHAOSU A ZMATKU

🌞🗝VYŠŠÍ ZÁMĚR ESENCE DUŠE🗝🌞 Z MÉHO POLE, ZE VŠECH MÝCH VLÁKEN DNA, ZE VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL, Z BUNĚČNÉ PAMĚTI MÉHO FYZICKÉHO TĚLA PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ PRO-POUŠTÍM A UVOLŇUJI VEŠKERÁ OMEZUJÍCÍ PŘESVĚDČENÍ, KTERÁ JSEM PŘIJAL/A Z VNĚJŠÍHO SVĚTA A KTERÁ MNĚ BRÁNÍ NASLOUCHAT SVÉ DUŠI A BÝT VEDEN/A PRVOTNÍM-BOŽSKÝM ZDROJEM-BOHEM-BOŽSTVÍM VE MNĚ V TĚCHTO DNECH CHAOSU A ZMATKU....

🐚🗝MAJÁKY SVĚTLA A NA-DĚJE, PROPOJTE SE!!!🗝🐚

🗝Každý v tomto procesu, v této dlouhodobé události, v této fázi přerodu, má svůj úkol, svou zodpovědnost, kterou si vybral ještě před sestoupením do této inkarnace. Je mnoho bytostí v jiných dimenzích, které dbají na to, aby úkoly nás všech byly naplňovány v každodennosti. To, aby si každý uvědomil plně svůj úkol, svou zodpovědnost Z ÚROVNĚ DUŠE, potřebuje projít časoprostorovou bránou zvanou...

STAŘENKY ŘÍKAJÍ…..

Říkají, že až znovu otevřeme dveře, vzduch bude čistší, voda bude křišťálovější, lesy budou hustší. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, kolibříci nám budou zpívat tisíc tajemství lásky, tučňáci nám krásně zatančí, a přivítají nás delfíni. Říkají, že až znovu otevřeme dveře, budeme osvobozeni od starých myšlenek, osvobozeni od strachu, co řeknou ostatní a budeme osvobozeni od...

PŘIPRAVUJETE SE NA EXPANZI LIDSKÉHO POTENCIÁLU…..

V těchto dnech všichni vnímáme, jak KAŽDÝ si potřebuje udělat ÚKLID VE SVÝCH PRIORITÁCH, ve svých skrytých skrýších, v těch zapomenutých koutech svého bytí. Aktuální dění otevírá vše, čeho jste se kdy báli, otevírá vše, k čemu jste neměli úctu a respekt. Aktuální dění vám dává i na vybranou, zda zůstanete SOUČÁSTÍ STARÉHO SVĚTA, který končí či uděláte vše...

IN-FORMACE JAKO SVOBODNÁ VOLBA

V tyto dny jsem si zkusila, jak na mě působí IN-FORMACE z různých zdrojů, které jsem po roky sama od sebe nevyhledávala a nyní jsem čelila skrze tyto in-formace i fyzickému oslabení, které mě upozornilo na uložené, nejen podvědomé strachy z tohoto života, ale i začaly přicházet vzpomínky na životy, kde jsem umřela ve velmi strachuplných podmínkách. V propojení se ZDROJOVOU ENERGIÍ jsem byla VEDENA K OČISTĚ...

VŠE NENÍ TAK , JAK VYPADÁ……

Událost, bod zlomu, nulový bod, přechod do nového paradigmatu…….Ať již to chcete vnímat skrze své vlastní filtry, které vám byly z mnoha zdrojů dosud předkládány, tato PLANETA PROCHÁZÍ NULOVÝM BODEM, který je řízen mnohem vyšším vědomím než jsou konspirační teorie duálního vnímání. Ohnisko epidemického KORONAVIRU je tolik vzdálené od jiných zemí právě proto, aby se lidská populace...

AKTUALIZACE VYŠŠÍHO VEDENÍ

❣️ Tento proud jazyka Světla ukotvený do slov přišel pro všechny, kteří cítí volání AKTUALIZOVAT SI PROPOJENÍ S RODINOU DUŠE a tím již z úrovně PRINCIPU ÉTERU nastolit láskyplný přechod do nového cyklu, který ve větším měřítku započal. A i když tento cyklus nemá ve vnějším světě takovou podobu, kterou bychom očekávali a přáli si, VŠE JE Z POHLEDU ČASOPROSTOROVÉ OSY DAREM PRO...

Z VLASTNÍHO PRAMENE….

Zákon polarity a jeho uvědomění prostupuje celým světem skrze kolektivní témata společnosti a tím si vždy z pohledu časoprostoru každá duše zde inkarnovaná prochází vyplavováním všech strachů a všech odmítání a nepřijetí jen proto, aby ÉTERICKÉ TĚLO promítalo skrze své éterické plátno tu NEJČISTŠÍ A NEJRYZEJŠÍ PODSTATU ESENCE DUŠE ve svém každodenním životě. ODDĚLENOST A ODPOJENOST, kterou prožívalo lidstvo po takový ČASOPROSTOR,...

OČEKÁVÁNÍ TĚ BRZDÍ……..

Emoční vrstvy, které vibračně ovlivňují jakoukoliv MATERIALIZACI v aktuálním propojování NOVÉHO v tvém životě, je tvé LPĚNÍ NA PŘEDSTAVĚ O REALITĚ, kterou můžeš žít. Identifikuješ-li všechna očekávání, která jsi přijal/a od vnějšího světa, od všech, kteří tě formovali a obklopovali již od raného dětství, ta tě právě zcela brzdí a odpojuje od toho, KÝM V OPRAVDOVOSTI JSI. Chceš-li UVOLNIT MÍSTO VŠEMU NOVÉMU...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy