Autor Edita Santiago

O autorovi

Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

VYPLAVUJE SE STRACH Z DESTRUKTIVNÍ SÍLY MUŽSKÉHO PRINCIPU NEBOLI MUŽSKÉHO NEVĚDOMÍ

Staré paradigma založené na udržování bludného kruhu STRACHU z mužských autorit, z mužského násilí, z mužského ponižování, z mužského přivlastňování, z mužské kontroly nad SVOBODOU BYTÍ se setkává s emočními procesy ve všech možných projevech. Ať již muži prochází sebeuvědomováním si svých starých zranění, která stále projektují do svých vztahů, do svých dětí, do svých partnerek, tak i ženy procházejí uvědoměním si vnímání mužského nastavení...

MAJÁK NA ROZBOUŘENÉM MOŘI

Maják stojící vždy pevně v zemi a přitom svítící na cestu všem, kteří potřebují ukázat směr cesty tam, kde otevírá se rozmanitost a pestrost sebenaplňujících aktivit, podporující a rozvíjející potenciál nás všech. Přichází období, přichází roky ROZBOUŘENÉHO DIVOKÉHO MOŘE a proto tu jsou pevné majáky, které byly stvořeny, postaveny pro záměr SVÍTIT A UKAZOVAT SMĚR CESTY těm, kteří nevidí přes obrovské...

NOVÉ PARADIGMA……MNOHO NOVÝCH CEST, MNOHO NOVÝCH PROJEVŮ A FOREM

Pokud jste prošli posledním rokem tzv. NULOVÝM BODEM SVÉHO PRAVÉHO JÁ, tedy pokud jste sjednotili v sobě své polarity, budete v následujících týdnech vedeni prožívat a poznávat DOSUD SPOLEČNOSTÍ NEPROŽITÉ A NEPOZNANÉ. Největší výzva příštího období je: NÁSLEDOVAT POUZE HLAS SVÉHO PRAVÉHO JÁ, PROTOŽE ŽÁDNÉ POUČKY, ŽÁDNÉ RADY, ANI ŽÁDNÁ UČENÍ Z MINULOSTI VÁM NEMOHOU ŘÍCI A UKÁZAT, JAK SE MÁ...

JEDNOTNÉ POLE ROVNOVÁHY

V těchto dnech je tolik důležité se udržovat ve svém vlastním středu, ve středu svého bytí. Stále znatelněji jsou rozdělovány takové reality, které vibračně nemohou již tvořit rezonující složku, kvůli které v minulosti byly propojeny. Mnozí z vás mohou vnímat, jak každý si skrze své vědomí či ne-vědomí tvoří svou vlastní realitu a záleží na každém z nás, zda se...

NEMATERIÁLNÍ SLUŽBY PRODUCHOVŇUJÍ HMOTU

Stále více lidí se obrací na takové služby, které přinášejí NEMATERIÁLNÍ HODNOTU, tedy často nevyčíslitelnou hodnotu pro jejich aktuální stav jistého životního aspektu a okolností, ve kterém se nacházejí. Vědomí planety Ze-mě si žádá ROVNOVÁHU a jednou formou, jak se toto v přirozenosti děje je, že silně materiálně založeným lidem přestává hmota být prioritou a prožívají takové okolnosti, které je...

VĚDOMÍ NOVÉ ZE-MĚ

Často nyní zmiňované pojmy: NOVÉ PARADIGMA, NOVÁ ZEMĚ, NOVÁ ÉRA, NOVÝ PLÁN DUŠE, NOVÉ VĚDOMÍ …..vše směřuje k pochopení faktu, že lidská bytost ve svém fyzickém těle je pouze PROJEKCE jemněhmotného neboli nehmotného světa, který se dá především CÍTIT. Žijeme v době, kdy CIT SE PROBOUZÍ NOVĚ v každé buňce našeho fyzického těla, kde citem můžeme začít vnímat...

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE Ať již Zdroj či jiné úrovně vědomí či bytostí vnímáš mimo fyzickou realitu a stále se ti nedaří žít plně božské právo ve své síle a intenzitě PŘIJÍMAT A PLNĚ PROŽÍVAT MATERIÁLNÍ JISTOTY v podobě takové podpory, která pouze mnohonásobí další podporu, stále v tobě existuje jistá realita, tedy takové myšlenkové či duchovní přesvědčení,...

ODPOJENÍ OD FALEŠNÝCH REALIT MORFOGENETICKÉHO POLE

Odkrývají se u mnohých vrstvy nánosů, přesvědčení a myšlenkových rovnic, které vám brání propojit se S PARADIGMATEM NOVÉ ZE-MĚ, TEDY ZE-MĚ ROVNOVÁHY MEZI ENERGIÍ A HMOTOU, MEZI SPIRITUÁLNÍM A POZEMSKÝM, MEZI MYSLÍ A SRDCEM, MEZI VIDITELNÝM A NEVIDITELNÝM. Přicházejí stále NOVÉ VLNY SVĚTELNÝCH FOTONŮ, které rozkládají staré struktury v jemněhmotných tělech, ale i v těle fyzickém. Vnitřní procesy mají i dočasné symptomy na těle fyzickém, které jsou...

ZMĚNA PARADIGMATU „ZMĚNY“

Stále všude slyšíte a čtete ZMĚNA JE ŽIVOT. Jediná jistota je změna. Chceš-li změnu, staň se změnou. Změna je cesta. Avšak je zde mnoho z vás, kteří vnímají „PARADIGMA ZMĚNY“ jako PANICKOU ZTRÁTU SVÉ SOUČASNÉ IDENTITY, která jim přináší pocity iluzorního přijetí svou rodinou, svými blízkými, pracovním prostředím a okolím, které vás obklopuje. Jakákoliv změna je u mnohých vnímána...

KDYŽ MUŽ ZTRÁCÍ SÍLU NEJEN VEDLE ŽENY…….

Nejžhavější téma v kolektivním ne-vědomí tohoto léta je SÍLA. Často je však tato síla pokřiveně vnímána a chápána. Ve skutečnosti nejvíce lidí se bojí své vlastní síly, protože jejich DUŠE velmi zná onu sílu a intenzitu jejich síly a tak si mnoho lidí přichází do tohoto inkarnačního cyklu NAVRÁTIT SVOU SÍLU DO ROVNOVÁHY, do PŘIJETÍ a PROŽÍVÁNÍ SVÉ SÍLY na všech rovinách svého bytí...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy