Autor Edita Santiago

O autorovi

Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKA: A CO DÁL?

Věnoval-li jsi svou pozornost v posledních letech svému podvědomí, svým bludným kruhům, svým pastím ega, svému emočnímu potlačení, čelil-li jsi v posledních letech svým strachům, svým pádům, svým ztrátám, svým bolestem duše, můžeš nyní v aktuálním dění být jednoduše POZOROVATELEM příběhů a scénářů všech těch, kteří teprve tyto úrovně svého bytí objevují, protože dosud hledali umělé berličky pro to,...

VLNY BEZ-MOCI

Posledních 14 dní mě kontaktovalo více lidiček s velmi podobným náhlým pocitem ODPOJENÍ a ZASEKNUTÍ. Požádala jsem dnes o vhled ukotvený do slov a zde s láskou sdílím pro všechny, pro které může být jakýmkoliv uvědoměním a přínosem: VLNY BEZ-MOCI Kolektivní vlna pocitů nesvobody a pocitů bez-moci otevírá v každém z nás všechny záznamy napříč časoprostorem, kde zanechali jsme svou moc sami nad sebou a z...

V NOVÝCH STOPÁCH

Když stojíš na místě a nevidíš kam dále jít, když vize přestanou být vizemi, protože jsou stále součástí představ tvého starého Já, narodil ses proto, abys nové šlépěje kráčel a otevíral druhým nové možnosti, nové pohledy a zprostředkovával druhým nové prožitky, které jejich mysl a jejich bytí dosud nezná. Žiješ v době, kdy ODVAHU potřebuješ k jakémukoliv ROZHODNUTÍ, kdy sílu a moc nad...

SKRZE TEBE PROŽÍVÁM SEBE

Otevřít se své pravdě ve vztahu sám k sobě, ve vztahu k druhým, je nejaktuálnější téma společnosti. Období, kdy již nemůžete lhát ani sami sobě. Období, kdy všechny iluze a vše, co jste si dosud namlouvali, se rozpadá a rozpouští, aby nazí sami před sebou jste se přijali a započali jste vztahy prožívat skrze HLOUBKU SVÉHO SRDCE, SKRZE PŘIROZENOST SVÉHO...

NAHÁ PRAVDA

Mnoho realit a každá může být pravdou. Tolik bytostí chtějí od pradávna znát pravdu. Za pravdu se vždy bojovalo, kvůli pravdě se vždy vraždilo, kvůli pravdě se rozpadala partnerství, celé rodiny, celé národy. Kvůli pravdě se dodnes vytváří konflikty za konfliktem a bojuje se ve skutečnosti o přijetí své nejniternější podstaty nás samých. To, abyste měli pravdu není vůbec podstatné...

LVÍ BRÁNA

LVÍ BRÁNA nám každoročně přináší hlubší spojení s naší podstatou a uprostřed letního období nás vede k uvědomění si těch nejtajnějších a často v čase zapomenutých přání, které nemohly v minulosti pro nás tzv. DOZRÁT. UMOŽŇUJI SI PROŽÍT VŠECHNA NENAPLNĚNÁ PŘÁNÍ V TAKOVÉM PROJEVU, KTERÝ JE V SOULADU S MOJÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATOU. V ra-dosti……LEMIANA

LÁSKA PRODUCHOVŇUJE

LÁSKA MUŽE PRODUCHOVŇUJE KRÁSU ŽENY. LÁSKA ŽENY OTEVÍRÁ BOŽSKÝ POTENCIÁL MUŽE A VEDE HO K JEHO PLNÉ SEBEREALIZACI. SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍ NEKONEČNÝ VODOPÁD HOJNOSTI, KTERÁ PŘINÁŠÍ HODNOTU LÁSKY DO VŠEHO, ČEHO SE SPOLEČNĚ DOTKNOU. – Lemiana –

SVĚTELNÉ DNA

Světelné DNA aktivuje nové možnosti v prožívání a v materializaci lidského potenciálu. Nejčastější vlivy bránící prožívat lásku ve všech projevech jsou uloženy v lidském DNA, které se v tyto dny překódovává na původní Světelné DNA, tedy DNA ESENCE DUŠE, které otevřením a zároveň ROZPOMENUTÍM SE na svou hvězdnou podstatu a ROZPOMENUTÍ SE na kontakt se svým KOSMICKÝM VĚDOMÍM znamená. Procesy aktivace světelného DNA probíhají...

VNITŘNÍ OCEÁN SE OČIŠTUJE

Poslední týdny se u mnohých intenzivně očišťuje emoční tělo od nánosů, od vrstev tlaku a tíhy rodových linií, které velmi působí na prožívání sám/sama sebe v přijetí své vlastní přirozenosti a v přijetí své vlastní cesty duše. V jednom krátkém časo-prostoru se setkalo více rytmů měsíce a slunce a tím se započala KOLEKTIVNÍ CESTA DUŠE. Živly v nás potřebují být zharmonizovány a emoční tělo osvobozeno...

MUŽ A ŽENA = NEBE A ZEMĚ

Návrat k původnímu BOŽSKÉMU PROPOJENÍ mezi mužem a ženou, mezi partnery kmenové duše bude nadále probíhat v následujícím období, aby ROZPOMENULI SE SKRZE JEDEN DRUHÉHO NA SVOU PODSTATU, na svou JEDINEČNOST SVÉ SPOLEČNÉ ESENCE. Časoprostorem se v tady a teď ukotví propojení, kde MUŽ JAKO ZDROJOVÁ ENERGIE neboli SÍLA DUCHA otevírá a proměňuje novou HOJNOST V MATERIÁLNÍ PODOBĚ, kterou však skrze sebe UKOTVUJE...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy