AKTUALIZACE VYŠŠÍHO VEDENÍ

❣️ Tento proud jazyka Světla ukotvený do slov přišel pro všechny, kteří cítí volání AKTUALIZOVAT SI PROPOJENÍ S RODINOU DUŠE a tím již z úrovně PRINCIPU ÉTERU nastolit láskyplný přechod do nového cyklu, který ve větším měřítku započal. A i když tento cyklus nemá ve vnějším světě takovou podobu, kterou bychom očekávali a přáli si, VŠE JE Z POHLEDU ČASOPROSTOROVÉ OSY DAREM PRO KAŽDÉHO Z NÁS.❣️

Období starých zkušeností a karmického prožívání již bylo naplněno, ale Vy skrze éterické tělo stále načítáte starou realitu, Vaše staré paradigma. Vaši průvodci starého paradigma již naplnili záměr ve Vašem životě, Ve Vašem růstu duše a proto je čas zadat AKTUALIZACI VAŠÍ ÉTERICKÉ MŘÍŽKY A UVOLNIT Z ÉTERICKÉHO TĚLA VŠE, co již v milosti a v požehnání není třeba prožívat. Nejen že, se tzv. VYNULUJE éterické tělo do VĚDOMÍ TADY A TEĎ, ale z principu éteru se propojíte s kolektivním polem Jednoty a vedení a propojení z jemněhmotných úrovní již je plně nastoleno z esenciální podstaty Vaší přirozenosti a Vaší jedinečnosti. Umožněte si tuto AKTUALIZACI, tento přepis ve Vás, tento průchod do NOVÉHO paradigmatu neboli cesty Vaší duše, jedině tak můžete začít prožívat pouze VŠE, co je podstatou a rovnováhou Vaší jedinečné esence. Již však z tohoto stavu vědomí nehrají roli žádná přání ega, mysli a rozumu, již touhy srdce přestávají mít význam ve Vašem životě. Vše se začíná přeskládavat dle Vaší esenciální podstaty a je důležité dát tomu všemu absolutní prostor, čas a průchod ve Vás. I tato aktualizace Vyššího bytí může být nastolena v tady a teď při přenastavení, které předávám viz níže.

❣️💗💓 VYŠŠÍ ZÁMĚR PRO UVOLNĚNÍ TAKOVÝCH STARÝCH VRSTEV A STRUKTUR Z ÉTERICKÉHO TĚLA, Z AKÁŠICKÉ PAMĚTI, které ovlivňují nyní projektování do Vaší každodenní reality:

Z MÉHO POSVÁTNÉHO PROSTORU, Z MÉHO SRDCE DĚKUJI VŠEM PRŮVODCŮM MÉHO KARMICKÉHO PARADIGMATU, VŠEM PODPORUJÍCÍM SLOŽKÁM Z JEMNĚHMOTNÝCH ÚROVNÍ, KTEŘÍ MĚ DOPROVÁZELY DO MOMENTU TADY A TEĎ A S LÁSKOU, VE SVOBODĚ A V LEHKOSTI VÁS ŽÁDÁM O NAVRÁCENÍ SE DO ČASOPROSTORU, KTERÝ VÁM NÁLEŽÍ.

TÍMTO SE ROZHODUJI UVOLNIT Z MÉHO ÉTERICKÉHO TĚLA VŠECHNY ZBYTKY, KTERÉ V MILOSTI A V POŽEHNÁNÍ MOHU NAVRÁTIT ZDROJI BEZ JAKÉHOKOLIV PROŽÍVÁNÍ ZDE NA ZEMI. PROŽÍVÁM VDĚČNOST ZA VŠE PROŽITÉ DO MOMENTU TADY A TEĎ A ROZHODUJI SE PRO VSTUP DO ESENCIÁLNÍ PODSTATY MÉHO BYTÍ SKRZE NOVÉ PROPOJENÍ A NOVÉ VEDENÍ JIŽ NA ÚROVNÍ ÉTERICKÉHO TĚLA.

PLNĚ V SOBĚ PROPOJUJI VŠECHNY ASPEKTY BYTÍ, ABYCH UKOTVIL(A) DUŠI PLNĚ DO STŘEDU MÉHO FYZICKÉHO TĚLA A PLNĚ JSEM SI UMOŽNIL(A) PROŽÍVAT MOJI ESENCIÁLNÍ PODSTATU, JEDINEČNOST A PŘIROZENOST.

VŠE, CO JIŽ NAPLNILO MŮJ ZÁMĚR NA POZEMSKÉ ROVINĚ, SI UMOŽŇUJI PROPUSTIT VELMI PŘIROZENOU LÁSKYPLNOU CESTOU S DŮVĚROU, ŽE TO, CO JE MOJÍ ESENCIÁLNÍ PODSTATOU, KE MNĚ PŘICHÁZÍ V LEHKOSTI A VE SVOBODĚ.

————————————————————————-

❣️💗💓 VIBRAČNÍ PŘENASTAVENÍ PRO UKOTVENÍ DO NOVÉ REALITY:

UMOŽŇUJI SI BÝT PROPOJEN(A) S MOJÍ KMENOVOU RODINOU DUŠE, KTERÁ JE MÝM DOMOVEM PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ.

OTEVÍRÁM SE PLNĚ VEDENÍ MOJÍ RODINY DUŠE JIŽ Z ÚROVNĚ PRINCIPU ÉTERU A PLNĚ DŮVĚŘUJI JEJICH VEDENÍ V TOMTO OBDOBÍ NOVÉHO CYKLU.

Toto přenastavení je velmi základní a důležité proto, abyste nastolil(a) ROVNOVÁHU a započal(a) svou CESTU DUŠE. Již není čas ztrácet čas tam, kde necítíte se v souladu sám (sama) se sebou.

V lásce a ve víře……LEMIANA

www.editasantiago.cz

Co jsou VYŠŠÍ ZÁMĚRY ESENCE DUŠE vygenerované na míru a jak je použít konstruktivně pro svůj růst a pro svůj posun?

Vyšší záměry pro vnitřní přenastavení, na které je duše a Bytostné Já i PŘIPRAVENA, jsou do slov ukotvená zadání, která často mohou být i procesem několikati týdnů a proces může být i doprovázen nepříjemným vyplavováním takových struktur, které jsou ve slovech ukotveny. Éter a tedy éterické tělo začne tzv. VYNULOVÁVAT akášickou pamět, tedy takové záznamy minulosti, které Vám brání být v souladu se svou prapůvodní esencí, jedinečností duše a v pravdě sami(y) se sebou. Jedině tak se může nastolit vnitřní ROVNOVÁHA a z nulového stavu může být ukotvena NOVÁ REALITA, již nezaložená na prožitých záznamech minulosti, ale založená pouze na vnímání v TADY A TEĎ.

Co je to VIBRAČNÍ PŘENASTAVENÍ PRO UKOTVENÍ DO NOVÉ REALITY?

Je to jazyk Světla ukotvený do slov, která popisují nejpodstatnější SMĚROVÁNÍ VNITŘNÍ ENERGIE a tím dáváte do pohybu v každodennosti onu popsanou realitu v přijatém slovním přenastavení. Z principu éteru je doporučeno si NOVÉ VIBRAČNÍ NASTAVENÍ PROŽÍVAT v tichém meditačním ponoření se do svého středu, do svého nitra skrze pravidelný vědomý nádech a výdech a z tohoto vnitřního pozorování a vnímání svého středu PROŽÍVAT onu novou realitu. Výsledky se mohou dostavit postupně, pomalu, ale jistě.

„UVĚŘIT Z MÉHO STŘEDU ZNAMENÁ ŽÍT TO, V CO BYTOSTNĚ VĚŘÍM.“

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy